ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ασφάλεια Τροφίμων

Παρέχεται στις επιχειρήσεις παράλληλα με την υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας τροφίμων.