ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τεχνολογία Τροφίμων

Παρέχεται υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας τροφίμων σε επιχειρήσεις:

  • Γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
  • Ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας
  • Κρέατος και προϊόντων του
  • Ιχθύων και ιχθυηρών