ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιήσεις

Παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη για πιστοποιήσεις κατά:

  • ISO 22000, BRC, IFS, Codex Alimentarius
  • ISO 9001:2008
  • ISO 14000