ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εκπαίδευση

Παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις στις οποίες παρέχεται και τεχνολογική υποστήριξη, είτε στο χώρο της ίδιας της επιχείρησης, είτε στην αίθουσα εκπαίδευσης των εγκαταστάσεών του